1_ رزرو زمان برای کلاس تنها در صورت ثبت نام (از طریق سایت یا مراجعه حضوری)و پرداخت شهریه امکان پذیر می باشد.

2_ شهریه هر ترم(دوازده جلسه)قبل از شروع ترم دریافت میشود.در صورت عدم شارژ شهریه در زمان مقرر (آخرین جلسه ترم به پایان رسیده)هنرجو حق استفاده از کلاس را ندارد ،پرونده ثبت نام او توسط سیستم بایگانی و زمان انتخابی  وی آزاد خواهد شد.

3_آموزشگاه در زمان ثبت نام ،تقویم آموزشی هر ترم را به هنرجو ارائه مینماید و هنرجو موظف به شرکت در کلاس خود در روز و ساعت انتخابی خود می باشد.تاخیر جزء ساعت کلاس محسوب می شود و آموزشگاه هیچ تعهدی نسبت به آن نخواهد داشت.

4_ غیبت (به هر دلیلی) جزء جلسات ترم محسوب می شود و مشمول کلاس جبرانی نخواهد بود.(اطلاع قبلی یا تماس تلفنی به منزله موجه بودن غیبت تلقی نمی شود)

5_ در مواردی که آموزشگاه اقدام به تعطیل نمودن کلاس نماید موظف به برگزاری کلاس جبرانی با توجه به شرایط هنرجو و یا محفوظ نمودن هزینه کلاس برای هنرجو خواهد بود.

6_کلاسهای آموزشگاه فقط در ایام سوگواری (که در تابلو اعلانات آموزشگاه نصب میگردد)تعطیل است و در ایام دیگر نظیر اعیاد حتی تعطیلات رسمی کلاس تشکیل  و در صورت عدم حضور هنرجو،شهریه کلاس محاسبه می گردد.

7_وجه شهریه به استناد مصوبه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاهای هنری فقط تا یک هفته قبل از شروع کلاس قابل استرداد است و چنانچه هنرجو پس از شروع کلاسها اعلام انصراف نماید ، هیچگونه وجهی مسترد نمی شود.

8_مدت زمان کلاسهای خصوصی ، نسبت به شرایط خاص متغیر بوده ولی در مجموع زمان تعریف شده برای هرجلسه خصوصی

30دقیقه می باشد.

9_در بعضی از مواقع ممکن است برای آشنایی هنرجویان با هنرآموزان جلسه معارفه یا مشاوره ای تشکیل گردد ، در این صورت جلسه جزء جلسات درسی محسوب نمیشود.

10_تغییر زمان کلاس بنا به درخواست هنرجو در طول ترم فقط با هماهنگی و موافقت آموزشگاه صورت میپذیرد.

11_کتابها،جزوات و لوازم فروشگاهی فقط برای جهت رفاه هنرجویان و جلوگیری از اتلاف وقت تهیه شده و با قیمت مشخص در اختیار هنرجویان قرار میگیرد. وجه این اقلام به صورت نقدی به آموزشگاه پرداخت گردد.

12_ حضور همراه در کلاس درس ممنوع میباشد مگر با هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه.

13_هر گونه هماهنگی بین مدرسین و هنرجویان ، صرفا توسط آموزشگاه انجام میگیرد. در غیر اینصورت آموزشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال مشکلات احتمالی نخواهد داشت.

14_ برای هنرجویان زیر 18 سال،فرم رضایت والدین الزامیست.

 

 با تشکر

مدیریت آموزشگاه موسیقی مازیار چاهی